Không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp nào?

Đón đầu cơn sốt đất nền vùng ven trong năm 2019, siêu dự án dat nen Felix City Bà Rịa được triển khai với giá bán chỉ 9,5tr/m2. Nằm ngay khu du lịch Núi Dinh. Hotline: 0898.677.899 PKD tư vấn & đặt chỗ ngay!

Theo tôi được biết, theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT, tôi không thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng theo Khoản 30 Điều 3 Luật Đất đai thì tôi là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

(Dương Quý Bắc)

Trả lời:
chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 quy định những trường hợp không được nhận
chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Ảnh: Internet

Những trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

"Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó".

Vì vậy, theo quy định trên, ông Bắc cần nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT

Nguồn: tinbatdongsan.com