Có được tách thửa, chuyển mục đích sử dụng với đất quy hoạch?

Đón đầu cơn sốt đất nền vùng ven trong năm 2019, siêu dự án dat nen Felix City Bà Rịa được triển khai với giá bán chỉ 9,5tr/m2. Nằm ngay khu du lịch Núi Dinh. Hotline: 0898.677.899 PKD tư vấn & đặt chỗ ngay!

Nguyễn Anh Tuấn (Lào Cai)

Bộ TN&MT trả lời như sau:

Nguyên tắc sử dụng đất đã được quy định tại Điều 6 Luật Đất đai năm 2013 là "đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất".

Điều 14 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định, căn cứ để Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất là quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong khi đó, căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được nêu rõ tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

"1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất".

Nguyên tắc sử dụng đất
Nguyên tắc sử dụng đất là "đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
và đúng mục đích sử dụng đất"

Nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định tại Điều 170 Luật Đất đai năm 2013:

"Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.

5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.

6. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.

7. Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng".

Ông Tuấn cần căn cứ theo những quy định trên để thực hiện theo đúng quy định.

Nguồn: tinbatdongsan.com